สมศรี - ต้น ทองเจือ - ลูกขา้วเหนียว (Vinyl, LP, Album)

9 thoughts on “ สมศรี - ต้น ทองเจือ - ลูกขา้วเหนียว (Vinyl, LP, Album)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *